Игри

Блогове за шпакловка

Информация за страница Шпакловка

При направата на шпакловка е най-важно преди всичко да се направи предварителна подготовка на стенната повърхност. Следващ по важност е изборът, свързан с материалите за работа. Ако старите са поддържани в добро състояние, те могат да функционират не по-зле и от чисто новите инструменти. Пердашка, малка шпакла и евентуално мистрия са сред основните неща, необходими за процеса шпакловане. С цел да не оставят никакви грапавини по време на работа, е необходимо инструментите да са идеално почистени. По отношение употребата на чистия гипс, в наши дни този материал има ефикасни заместители. Гипсовата замазка се предлага и на българския пазар, като при това е с отлично качество. С чистия гипс работата се извършва значително по-бавно, а освен това са необходими най-малко двама души. Единият се занимава с шпакловането, докато другият трябва да разбърква разтвора. Замазките стягат за около половин час и с тях спокойно може да работи само един човек. Необходимо е да се закупи и нужното количество грунд, като разходът е около литър за 30 кв. м.

     Подготовката на стената е изключително важен и едновременно с това решаващ фактор при направата на шпакловка.От нея до голяма степен зависи доколко работата е изпълнена качествено и носи очакваните резултати. При всички положения е по-добре да се грундира преди самото шпакловане. Това е един вид застраховка, благодарение на която се спестяват редица проблеми в бъдеще. Въпреки че за пълното изсъхване на грунда са необходими около шест часа, останалите неща стават сравнително бързо и не отнемат много време. Препоръчително е да се направят малки дупки в стената на разстояние 10-15 см една от друга в случай, че основата се състои от вар и пясък. За направата на тези дупки може да се използва например върха на тесла. Това спомага изключително много за по-здравото захващане на замазката. При наличието на ронещи участъци е препоръчително те да бъдат поразровени до по-здрава основа. Запълването на големите по размер дупки пък може да се извърши грубо с чист гипс, за да се стегнат по-бързо. Освен това по този начин не се хабят големи количества от замазката. Към същинската част се преминава едва след пълното уверение, че всичко е добре подготвено за предстоящата работа.

     Истинската шпакловка започва на първо място с усвояването на точните движения. След като в съд е разбъркана с вода част от гипсовата замазка, се поставя материал с шпакла или мистрия върху единия край на пердашката. Препоръчително е да се бърка с бор машина, а гъстотата да наподобие сметана. С леко натискане се започва отгоре надолу, като инструментът се държи към работещия под наклон от 30 градуса. По този начин по-лесно се разнася материалът. Това движение може да се извърши повече от един път. След като това е направено, би следвало стената да бъде грапава и неравна. Шпакловането започва само след като по повърхността има достатъчно нанесен материал. Пердашката се почиства с шпаклата по начин, който да не оставя никакви следи върху нея. След това само в едната посока с кръгови движения започва изглаждането на стената. В никакъв случай движенията не трябва да са в пълен кръг.

Етикети:   Строителство , Ремонти
eXTReMe Tracker